Isnin, Jun 23, 2008

Apa itu kehidupan?

Merupakan tajuk suatu buku oleh Schroedinger diterbit 1944. Kehidupan sebagai mekanisme yang rumit.

Wigner [dlm The Logic of Personal Knowledge, Routledge & Keagan Paul, London, 1961] pula mendakwa suatu sistem tidak dapat membuat peralihan dari keadaan takhidup ke keadaan hidup tanpa mencanggahi hukum kuantum.

Pendokong idea yang kehidupan memerlukan suatu "daya kehidupan" dipanggil 'vitalis'.

Apabila Muhammad al'Mahdi [The Unified Theory of Existence vol. 1 The Created Universe, The Khalifiah Institute, Ampang (Malaysia) 2005] mencadangkan benda-benda mempunyai kecenderongan untuk memanifestasikan keadaan lebih 'tinggi' (~ kompleks), sebagai ganti kepada persaingan dalam kemandirian yang tercocok Darwinisme, untuk menerangkan penjelmaan biologi dan kehidupan, ia merupakan penggunaan idea vitalisme. Namun beliau tidak memberikan penerangan fizik yang lebih butiran tentangnya.

Paul Davies [The Origin of Life, Penguin Books, London, 2003] meyakinkan bahawa kehidupan membabitkan pemusatan maklumat (entropi sistem hidup berkurangan, sementara keseluruhannya bersama persekitaran, entropi meningkat, seperti kehendak Hukum Termodinamik Kedua). Ini dapat menerangkan sebahagian ciri-ciri sistem hidup yang juga beliau senaraikan, seperti pembiakan, penumbesaran dan pengembangan biologi, metabolisme (dan pemakanan/nutrisi), kekompleksan dan kandungan maklumat, organisasi (atau kekompleksan terorganisasi atau kekompleksan terarah) tapi belum cukup untuk menerangkan autonomi. Ciri-ciri lain disebut ialah ketersangkutan perkakasan-perisian dan konjungsi tegang di antara pengekalan dan perubahan.

Beliau mengambarkan autonomi seperti berikut: Burung yang mati dilempar jatuh seperti dijangkakan untuk sesuati yang mati seperti batu; burung yang hidup dilempar berakhir mungkin di dahan suatu pohon atau tempat lain yang tidak dijangkakan.