Rabu, Mei 13, 2009

Rekabentuk Sistem Maklumat - U

Dulu, disebut AEIOU sebagai pertimbangan penting dalam rekabentuk sistem maklumat -
A - automation
E - enablement
I - integration
O - open
U - utility

U juga boleh dikaitkan dengan user-centric - berpusatkan pengguna, dan bukan berpusatkan aplikasi, berpusatkan jadual data, dll.

Jumaat, Mei 08, 2009

daya kehidupan

semalam ustaz murshidi menyatakan bahawa bagi makhluk, ridho itu iradatul ihsan, iaitu menghendaki kebaikan, yang sama juga dengan tidak menghendaki keburukan.

adakah ini 'the life force'? daya kehidupan?
yang menjana kekompleksan biologi?

adakah prinsip ini yang menjadi pengawal dalam menjana aliran fikiran berjujukan dalam kognisi? yang menentukan arah dalam neuropemprosesan maklumat? yang menjadi sasaran ('goal') utama dalam klausa-klausa Horn yang memerihalkan logik pemikiran?