Selasa, November 04, 2008

kebolehan eksekutif

kebolehan eksekutif. swakawalan. niatan. iradat. pilihan. ketentuan kendiri. kehendak bebas.

manusia mempunyainya? manusia mempunyainya, atau sekurang-kurangnya seakan mempunyainya.

haiwan mempunyainya? ia ciri kehidupan?

saya rasa ia bukan ciri semua kehidupan. hanya haiwan ke atas. bukan bagi tumbuhan. saya rasa kebolehan bergerak menjadi syarat untuknya. atau ia menjadi syarat untuk kebolehan bergerak. tumbuhan tidak bergerak secara iradatnya sendiri. ia hanya punyai gerakan tindakbalas kepada persekitaran. tetapi haiwan yang boleh bergerak boleh (atau perlu!) membuat keputusan sendiri dalam menentukan pergerakannya.

jadi 'free will' adalah ciri organisme yang punyai mobiliti. atau juga mobiliti adalah ciri organisme yang punyai kehendak bebas...

Tiada ulasan: