Sabtu, Julai 25, 2009

Puisi 1.2

Walaupun bentuk puisi bukan mengalir bebas bebas seperti prosa, dan seolah-olah terkekang ke dalam bentuk bait dan baris, ia sebenarnya lebih bebas daripada prosa kerana ia tidak tertakluk kepada hukum-hukum nahu secara ketat seperti dalam prosa. Baris-baris puisi tidak semestinya perlu berbentuk ayat, dengan subjek dan predikat. Predikat tidak perlu datang selepas subjek secara aturan. Dan sebagainya.

Begitu juga dari segi semantik atau makna. Aturan kata-kata dalam baris puisi tidak perlu memberikan makna yang koheren, apa lagi yang mudah. Bahkan aturan huruf-huruf yang tidak membentuk kata yang lazim juga pernah diketengahkan dalam puisi.

'Lesen puisian' digunakan sebagai surat kebenaran untuk kebebasan bentuk, sintaks dan semantik dalam puisi.

Tiada ulasan: